Sáng nay (1/12), tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập ngày 8/4/2008, là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Đến nay, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam có 27 Hội cấp tỉnh/thành phố, 27 Chi hội, trung tâm, đơn vị trực thuộc, với hơn 110 ngàn hội viên; Mô hình tổ chức rất đa dạng: Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em, Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em...

Ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động của Hội đã góp phần thúc đẩy quyền trẻ em, tập hợp đoàn kết được thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung mục đích làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản.

"Cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm với công tác bảo vệ quyền trẻ em, làm việc với tinh thần tự nguyện, cống hiến rất cao, vận động thêm hiều nguồn lực tặng học bổng cho trẻ em khó khăn...", ông Hà Đình Bốn nhấn mạnh.

Đặc biệt, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tham gia với các đoàn giám sát của Uỷ ban quốc gia về trẻ em, các Bộ, ngành, đoàn thể, các Uỷ ban của Quốc hội; tham gia gần 300 lượt trả lời, phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em thông qua nhiều hình thức.

Hội tiếp tục duy trì 3 mô hình luật sư bảo vệ trẻ em tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 60 luật sư, luật gia là thành viên.

Nhấn mạnh về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, ông Hà Đình Bốn cho biết, Hội sẽ chú trọng phát huy vai trò đoàn kết, phối hợp các cá nhân, tổ chức để thúc đẩy thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em; phát triển và nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác truyền thông vận động xã hội, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, tư vấn và hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Đánh giá cao vai trò, sự tham gia trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đề nghị Hội tiếp tục thu thập thông tin, phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực trẻ em, các hành vi xâm phạm trẻ em; nghiên cứu các chương trình, đề án để giải quyết các vấn đề cấp bách với trẻ em; chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn, dịch vụ hỗ trợ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em...

"Đề xuất và phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm xảy ra vi phạm các quyền trẻ em", Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã bầu 68 đại biểu tham gia Ban chấp hành. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa IV.

Cũng trong chương trình Đại hội đã diễn ra lễ lý kết chương trình đồng hành thực hiện, bảo vệ quyền trẻ em phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.