Từ năm 2022 đến tháng 6/2024, công tác thi đua khen thưởng của Hội CCBVN đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật nhất là hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, đoàn kết chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Toàn hội đã ủng hộ 2,34 tỷ đồng. Tổng số tiền vận động ủng hộ 21 tỷ đồng; tặng quà các đối tượng khó khăn sau đại dịch 45.700 suất quà, trị giá 41,27 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã vận động hội viên hưởng ứng phong trào "hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất". Hội viên Hội Cựu chiến binh đã cấp đã hiến hơn 1,1 triệu m2 đất, quyên góp ủng hộ trên 109,5 tỷ đồng và tham gia trên 850.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.561km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng, nạo vét 1.891km kênh mương nội đồng, 458 cây cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh các loạo; vận động hội viên tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…Công tác giảm nghèo đã thu được kết quả đáng khích lệ: Số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, hiện còn 56.640 hộ, chiếm tỷ lệ 1,97% (giảm 0,28%). Hộ cận nghèo còn 62.777 hộ, giảm 12.852 hộ (0,45%). Số nhà dột nát hiện còn 7.466 nhà, đã xóa được 4.129 nhà (58,78%).

Tại buổi làm việc với Trung ương Hội CCBVN, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, thông qua công tác kiểm tra, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nắm tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Bên cạnh đó, đánh giá việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, tỉnh phát động; những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời chỉ đạo khắc phục và đề ra các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế từ năm 2022 đến nay; các mô hình, điển hình về các chương trình phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo…; mô hình, điển hình về tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý đối với hội viên Cựu chiến binh. Đồng thời, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị để triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

Để phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau làm nghèo, làm kinh tế" đạt hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới, nhiều đại biểu cho rằng cần đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó các phong trào thi đua cần có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.