Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như hiện nay”.

Ông Lê Văn Dũng, đại biểu tỉnh Quảng Nam cho rằng, đó là đánh giá hoàn toàn sát với thực tiễn bởi “Khắp nơi trên đất nước, kể cả những vùng khó khăn cũng đều thay đổi, có thêm điều kiện để tiếp tục phát triển”.

“Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước sẽ chưa dừng lại ở đó” là niềm tin của các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ông Huỳnh Tấn Việt, bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương cho rằng, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện của Đại hội cho ông niềm tin ấy: “Văn kiện Đại hội XIII có 3 điểm đột phá là về thể chế, nhân lực và phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông”.

Ông Lê Hùng Sơn, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh cho rằng, căn cứ vào những điểm mới, đột phá của Đại hội lần này, nhất là nội dung đề cập hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người dân có thể tin rằng kinh tế, xã hội của đất nước sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới. “Khâu đột phá trong giáo dục và đào tạo nêu rõ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi đó, chúng ta sẽ ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 để chuyển đổi số để phát triển kinh tế một cách đột phá”.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Đoàn Đại biểu tỉnh Hưng Yên chia sẻ, đất nước ta chưa có khi nào có được tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay, đặc biệt là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó là căn cứ vững chắc để các đại biểu cũng như nhân dân cả nước tin rằng đất nước sẽ tiếp tục vươn lên tầm cao mới. “Với quyết tâm, nỗ lực và ý chí của Đảng mà quyền lợi của Đảng cũng chính là quyền lợi của nhân dân thì không có thế lực nào có thể cản trở được sự phát triển của đất nước ta trong tương lai”, bà Thủy khẳng định.