Từ khóa tìm kiếm: Đại hội XIII

Vun đắp giá trị gia đình Việt trong thời kỳ mới

[VOV2] - Nhân ngày gia đình Việt Nam, sáng nay (28/6), Hội LHPNVN phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Vun đắp giá trị Gia đình Việt Nam - Nhận diện và giải pháp"

[VOV2] - Nhân ngày gia đình Việt Nam, sáng nay (28/6), Hội LHPNVN phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Vun đắp giá trị Gia đình Việt Nam - Nhận diện và giải pháp"

Đại biểu nêu cao trách nhiệm và niềm tin lựa chọn người lãnh đạo đất nước

[VOV2] - Mỗi đại biểu đều thấy mình phải phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu, có tâm, có tài ở các lĩnh vực để thực hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

[VOV2] - Mỗi đại biểu đều thấy mình phải phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu, có tâm, có tài ở các lĩnh vực để thực hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

[VOV2] - Điểm nghẽn của nền kinh tế hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực cao chưa nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Lựa chọn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá trong thời gian tới là một quyết sách đúng đắn.

[VOV2] - Điểm nghẽn của nền kinh tế hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực cao chưa nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Lựa chọn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá trong thời gian tới là một quyết sách đúng đắn.

Đã chọn được các nhân sự "đặc biệt" để trình Đại hội XIII xem xét

[VOV2] - Công tác nhân sự là vấn đề quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa trước luôn quan tâm đến công tác cán bộ và có sự chuẩn bị từ sớm cho việc quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

[VOV2] - Công tác nhân sự là vấn đề quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa trước luôn quan tâm đến công tác cán bộ và có sự chuẩn bị từ sớm cho việc quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Niềm tin đất nước vươn lên tầm cao mới

[VOV2] - Với quyết tâm, ý chí của toàn Đảng, toàn dân thì không thế lực nào có thể ngăn cản sự phát triển của đất nước ta trong tương lai....

[VOV2] - Với quyết tâm, ý chí của toàn Đảng, toàn dân thì không thế lực nào có thể ngăn cản sự phát triển của đất nước ta trong tương lai....

Y tế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống trong Đại hội Đảng XIII

[VOV2] - Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội với mục đích phục vụ Đại hội một cách tốt nhất, an toàn nhất. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội cũng sẵn sàng công tác thu dung, điều trị trong trường hợp cần thiết.

[VOV2] - Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội với mục đích phục vụ Đại hội một cách tốt nhất, an toàn nhất. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội cũng sẵn sàng công tác thu dung, điều trị trong trường hợp cần thiết.

Đại hội XIII của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng vẫn là khâu đột phá

[VOV2] - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn dân. Khi toàn dân tham gia thì công tác này sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.

[VOV2] - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn dân. Khi toàn dân tham gia thì công tác này sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.

Cần làm gì để phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới

[VOV2] - Cùng bàn luận vấn đề này với các chuyên gia trên VOV2 FM 96,5 MHz, trên VOV2.VN và trên fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.

[VOV2] - Cùng bàn luận vấn đề này với các chuyên gia trên VOV2 FM 96,5 MHz, trên VOV2.VN và trên fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.

Thận trọng, dân chủ, đúng quy trình

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.

[VOV2] - Lựa chọn cán bộ là công tác then chốt của Đảng. Bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức, đủ tài cũng được giới thiệu để Đại hội XIII của Đảng lựa chọn theo đúng quy trình và thực sự dân chủ.