Sự lựa chọn của cử tri quyết định chất lượng đại biểu Quốc hội

[VOV2] - “Chất lượng đại biểu Quốc hội tùy thuộc vào công tác lựa chọn nhân sự của cấp Ủy Đảng và Chính quyền các cấp, đặc biệt là sự lựa chọn của cử tri” - đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Nho Trung

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đây cũng là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Vậy làm thế nào để Quốc hội khóa XV có đội ngũ đại biểu với “chất lượng” cao nhất? Đây là câu hỏi phóng viên VOV2 đặt ra với ông Lê Thanh Vân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Phóng viên: Thưa ông! Cử tri và các đại biểu đương nhiệm đều kỳ vọng rất lớn vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Theo ông, sự thành công của Quốc hội phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Quốc hội là nơi tập hợp, nơi hợp thành của các đại biểu. Nếu không có 500 đại biểu được bầu ra thì không có Quốc hội. Nói thế để thấy chất lượng của Quốc hội phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng đại biểu. Chúng ta kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV thì chúng ta phải kỳ vọng vào cuộc bầu cử sắp tới.

Phóng viên: Ông nói như vậy thì có thể hiểu là chất lượng của Quốc hội phụ thuộc vào chính sự lựa chọn của cử tri, thưa ông?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Chất lượng đại biểu thì tùy thuộc vào công tác lựa chọn nhân sự của cấp ủy Đảng các cấp và Chính quyền, đặc biệt là sự lựa chọn của cử tri. Nếu cử tri mà lựa chọn một ông “nghị gật” thì không thể có chất lượng đại biểu tốt.

Phóng viên: Vậy ông có lời khuyên gì để những người làm công tác bầu cử, nhất vai trò của cử tri để chúng ta lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để xây dựng chính sách pháp luật và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Có 3 yếu tố hình thành nên một ông nghị thực sự để nhận sự ủy thác quyền lực của nhân để quyết đáp những vấn đề trọng đại của đất nước. Một là phải có trí tuệ vượt tầm; Hai là bản lĩnh hơn người, dám nói ra những điều không ai dám nói, phù hợp với ý Đảng lòng dân; Ba là phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân và cử tri để thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đem hơi thở của cuộc sống vào nghị trường. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của các cấp cho cuộc bầu cử sắp tới thì sẽ chọn được đội ngũ đại biểu Quốc hội có chất lượng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục