Tập trung thực hiện NQ 68 để "không ai bị bỏ lại phía sau"

[VOV2] - "Các tỉnh, thành phố cần tập trung thực hiện Nghị quyết 68, đảm bảo "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đó là nội dung chính trong công điện số 05 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thanh Hương
image-article

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa có Công điện số 05, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số mội dung như sau:

Tập trung thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khẩn trương nhất, đảm bảo chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Chỉ đạo ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ; đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên cập nhật dữ liệu, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng, người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy; có biện pháp phòng chống dịch an toàn đối với khách đến thăm; không tiếp nhận trường hợp mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở điều dưỡng, người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, đảm bảo an toàn không để lây nhiễm trong cơ sở. Người đứng đầu cơ sở điều dưỡng, người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện tốt các nội dung vừa nêu và báo cáo Chính phủ thực hiện qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục