Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2022, Tháng Công nhân năm 2022 sẽ được triển khai trên địa bàn Thủ đô gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Các hoạt động dự kiến được tổ chức nhằm quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19.

Trong Tháng Công nhân năm 2022, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là tăng cường hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, tuyên dương công nhân giỏi…

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức các hoạt động có sự tham gia, phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên như: Hội nghị, tọa đàm, đối thoại, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về an toàn vệ sinh lao động; các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động và khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Theo tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức với mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nhân Tháng Công nhân năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, người sử dụng lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động khẳng định: Trong bối cảnh khôi phục, mở cửa bình thường lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động cần chú ý cải thiện điều kiện lao động, quản lý, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro. Còn người lao động cần tích cực tìm hiểu và áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong doanh nghiệp, hộ gia đình.

Nhằm tăng cường giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối việc làm. Các doanh nghiệp căn cứ nhu cầu tuyển dụng để có chính sách thu hút người lao động tham gia. Theo bà Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh, hoạt động này vừa hỗ trợ việc làm cho người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp có được nguồn nhân lực góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Cũng trong Tháng Công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5” để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động. Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đây là cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Theo ước tính, trong tổng số khoảng 10 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội, mỗi năm chỉ có hơn 200 nghìn người được khám bệnh nghề nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi người lao động, theo bà Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, cần tuyên truyền rộng rãi cho người lao động về yếu tố tác hại và nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp, các quyền lợi và thủ tục bồi thường khi bị bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, bà Mai Anh cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện chính sách về bệnh Covid-19 nghề nghiệp để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội.

Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về An toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động cũng được đồng tổ chức với Tháng công nhân tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) vào ngày 28/4/2022 tới đây. Đây cũng là Ngày Thế giới vì an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc./.