Ngày 1/9/2023, website Research.com đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học trong năm 2023.

4 nhà khoa học của Đại học Quốc Gia Hà Nội tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng của thế giới và dẫn đầu Việt Nam trong 3 lĩnh vực trong năm 2023 là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, GS.TS Phạm Hùng Việt và PGS.TS Từ Bình Minh lĩnh vực Khoa học Môi trường và PGS. TS Lê Hoàng Sơn, lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Về phương pháp xếp hạng của Research.com, hệ thống đánh giá dựa trên chỉ số D-index của nhà khoa học – đây là chỉ số H-index và số bài báo theo lĩnh vực của các nhà khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE, ACL, Springer, AAAI, USENIX, Elsevier, ACM và LIPIcs. Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, website Research.com đã xem xét dữ liệu của 166,880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới.

Research.com phân chia thành 24 lĩnh vực để xếp hạng. Trong 24 lĩnh vực này, các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được ghi nhận có tên trong 6 lĩnh vực sau:

Kỹ thuật và Công nghệ: có 1 người Việt Nam, là GS Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội. Trong lĩnh vực này lấy địa chỉ Việt Nam còn có 2 người nước ngoài, và đều lấy địa chỉ là ĐH Duy Tân.

Khoa học Môi trường: năm nay Việt Nam có 3 người, tăng 1 người so với năm ngoái, là GS Phạm Hùng Việt và PGS Từ Bình Minh của Đại học Quốc gia Hà Nội và TS Trần Nguyễn Hải ĐH Duy Tân.

Khoa học Máy tính: năm nay có 3 người, trong đó có 2 người Việt Nam là PGS Lê Hoàng Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội và TS Hoàng Nhật Đức ĐH Duy Tân, tăng 1 người so với năm ngoái.

Khoa học Vật liệu, có GS Nguyễn Văn Hiếu của ĐH Phenikaa.

Lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ: người Việt Nam có 5 người, tăng 1 người so với năm ngoái, trong đó ĐH Công nghệ HCM có 2 người là GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Phùng Văn Phúc; PGS Thái Hoàng Chiến - ĐH Tôn Đức Thắng; PGS Nguyễn Thời Trung - ĐH Văn Lang, PGS Bùi Quốc Tính ĐH Duy Tân. Ngoài ra còn có 2 người nước ngoài nhưng lấy tên địa chỉ ĐH Tôn Đức Thắng, và ĐH Duy Tân cũng có tên trong bảng xếp hạng tính cho Việt Nam.

Lĩnh vực Y học cộng đồng và khoa học xã hội có tên PGS Trần Xuân Bách, ĐH Y Hà Nội và GS Hoàng văn Minh, ĐH Y tế Công cộng.

Như vậy, trên thực tế, theo bảng xếp hạng này, thực lực các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước có mặt trong 6 lĩnh vực là: Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học Máy Tính, Khoa học Môi trường, Khoa học Vật Liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng, và năm nay có 14 người (tăng 3 người so với năm ngoái) có tên trong bảng xếp hạng của Research.com theo các lĩnh vực.

Những con số thống kê trên phản ánh sự tiến bộ, nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới.

Đồng thời cũng cho thấy khoa học công nghệ Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải đầu tư hơn nữa cho các nhà khoa học, cho các nhóm nghiên cứu mạnh, cho các trường đại học và cho các mũi nhọn trọng điểm, để khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng vươn lên, tiếp cận các chuẩn mực và trình độ quốc tế, hội nhập mạnh mẽ hơn nữa, sánh vai với khoa học của thế giới.