Liên quan đến những tranh cãi xung quanh đáp án môn tiếng Anh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi và quyết định chấp nhận cả 2 đáp án B và C trong câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh.

Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Câu hỏi tìm lỗi sai (trong câu 31 - mã đề 401, câu 46 - mã đề 402, câu 50 - mã đề thi 409), cụ thể như sau:

Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).

Các từ được gạch chân để chọn lỗi sai gồm (từ trong ngoặc là nghĩa tiếng Việt được hiểu trong văn cảnh câu được hỏi): A. pioneering (tiên phong); B. distinctive (khác biệt); C. comparative (thí nghiệm/so sánh); D. control (đối chứng/kiểm soát).

Theo đáp án chính thức được Bộ GD-ĐT công bố, phương án trả lời đúng là B – distinctive.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và các giáo viên tiếng Anh cho rằng, phương án C – comparative cũng là đáp án đúng. Đồng thời, yêu cầu Bộ GD-ĐT tính điểm cho thí sinh dù chọn phương án B hay C./.