Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thay thế cho Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017.

Cụ thể, Thông tư 05 gồm có 203 ngành, nghề ở trình độ trung cấp và 152 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng. Như vậy, so với quy định trước đây, Bộ LĐ-TB&XH đã bổ sung mới 86 ngành, nghề trình độ trung cấp, 62 ngành, nghề trình độ cao đẳng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc xác định ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm căn cứ vào quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, một ngành, nghề học được coi là ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi có thời gian thực hành, thực tập nghề nghiệp trong chương trình đào tạo có liên quan đến các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chiếm trên 50% so với tổng thời lượng của chương trình đào tạo của ngành, nghề đó.

Đơn cử, tại nhóm ngành đào tạo trình độ Cao đẳng Nghệ thuật trình diễn gồm các ngành đào tạo: Nghệ thuật biểu diễn xiếc, Diễn viên kịch - điện ảnh, Diễn viên sân khấu kịch hát, Diễn viên múa, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Nghệ thuật biểu diễn dân ca, thanh nhạc...

Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng gồm: Đúc, dát đồng mỹ nghệ, Chạm khắc đá, Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng gồm: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng và hoàn thiện công trình thuỷ lợi, Xây dựng công trình thủy, Lắp đặt cầu, Lắp đặt giàn khoan, Xây dựng công trình thủy điện, Kỹ thuật xây dựng mỏ ...

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ tiếp tục xuất hiện nhiều ngành thuộc danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như: Khai thác mỏ, Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên, Vận hành thiết bị sàng tuyển than, Vận hành thiết bị sàng tuyển than, Vận hành thiết bị sàng tuyển quặng kim loại, Khoan nổ mìn, Khoan đào đường hầm, Vận hành, sửa chữa trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò...

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2023, áp dụng đối với các khóa học tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.