Chuyển đổi số với việc ứng dụng công nghệ vào dạy học là xu thế tất yếu ở cả Việt Nam và trên thế giới. Tuy nhiên, TS Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm khoa Công nghệ Giáo dục, trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, riêng trong việc đào tạo giáo viên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang thiếu cả nghiên cứu lý luận để đưa ra các kịch bản trong tương lai và cả những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng thích ứng cũng như định hướng trước chuyển đổi số trong giáo dục.

Trong bối cảnh chưa có nguồn nhân lực đi trước đón đầu, bản thân giáo viên đang giảng dạy hiện nay cần phải thay đổi nhận thức về sự biến chuyển hằng ngày hằng giờ cùng khả năng đáp ứng trước những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ.

Về lâu dài, giải pháp nằm ở quá trình đào tạo giáo sinh. Song song nhiệm vụ đào tạo chuyên môn như trước đây, các đơn vị đào tạo ngành sư phạm cần nghiên cứu các giải pháp mới trong công nghệ giáo dục và tích hợp ngay trong chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ cho sinh viên cơ hội tiếp cận, rèn luyện, trải nghiệm, thậm chí sáng tạo, đổi mới trong dạy học.

Một hướng khác theo TS Tôn Quang Cường các cơ sở đào tạo giáo viên có thể cập nhật công nghệ bằng việc tạo dựng mối quan hệ với những lực lượng nghiên cứu, ứng dụng và đang phát triển mạnh lĩnh vực này.

Lấy ví dụ về công nghệ “Thực tế ảo và Thực tế ảo tăng cường”, TS Tôn Quang Cường cho rằng công nghệ này sẽ là một trong những xu hướng nổi trội của giáo dục thế giới trong những năm tiếp theo và dự báo sẽ chiếm ưu thế một thời gian kéo dài. Trường Đại học Giáo dục đang nhận được sự hỗ trợ từ phía Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc UNICEF về trang thiết bị, về đào tạo công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường cho giáo viên đang đứng lớp giảng dạy và cho cả các sinh viên ngành sư phạm.

Nghe nội dung chia sẻ của TS Tôn Quang Cường ngay dưới đây: