Sáng 29/6, các thí sinh đã hoàn thành xong các bài thi tự chọn (Tổ hợp khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên).

VOV2 giới thiệu đề thi và gợi ý đáp án đề thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên, gồm các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học (nguồn: hệ thống giáo dục HOCMAI)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 201):

Gợi ý đáp án môn Hóa học (mã đề 201, 209)

Đề thi môn Vật lí (Mã đề 209):

Gợi ý đáp án môn Vật lí (mã đề 209, 201):

Đề thi môn Sinh học (Mã đề 209):

Gợi ý đáp án môn Sinh học (mã đề 209, 217):