Cụ thể, trường điều chỉnh đề án trước đó với việc gộp phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội vào phương thức xét tuyển kết hợp.

Như vậy, năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức.

-Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu)

-Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 (25% chỉ tiêu)

-Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (73%).

Phương thức xét tuyển kết hợp áp dụng cho tất cả 60 mã ngành/chương trình tuyển sinh ĐH chính quy năm 2023 với 5 nhóm đối tượng như sau:

Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT (3% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu)

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2023 đạt SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên, tốt nghiệp THPT chương trình trong nước hoặc nước ngoài (Thí sinh khi thi cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University và ACT là 1767 National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức SAT hoặc ACT).

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm SAT*30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = điểm ACT*30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

Nhóm 2: thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (20% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu)

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà nội đạt từ 60 điểm trở lên.

Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

- Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT = điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

-Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT = điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có)

- Với điểm thi ĐGTD năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐXT = điểm ĐGTD * 30/100 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ với 7 mã ngành/chương trình sau đây:

Nhóm 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (20% chỉ tiêu theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu)

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 02 điều kiện:

(1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên;

(2) Có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của ĐHQG TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên hoặc có điểm thi ĐGTD năm 2023 hoặc của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.

Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

-Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL * 30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

- Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL * 30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

- Với điểm thi ĐGTD năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGTD * 30/100)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trường xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ với 7 mã ngành/chương trình sau đây:

Nhóm 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (chỉ tiêu 20% theo mã tuyển sinh và tổng chỉ tiêu)

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2023 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: tổng điểm 2 môn xét tuyển = tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 1 môn khác môn Tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Nhóm 5: thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (chỉ tiêu 10%)

Thí sinh thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện:

(1) Là học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10,11,12) các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia.

(2) Có điểm trung bình chung (TBC/TBC) học tập của 6 kỳ (3 năm lớp 10, 11,12) đạt từ 8.0 điểm trở lên (điểm trung bình học kỳ nào đó có thể nhỏ hơn 8.0).

Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm TBC học tập trong 6 học kỳ + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, tổng điểm 2 môn xét tuyền = tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của môn Toán và 1 môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Theo thông báo, năm 2023 nhà trường tuyển 60 mã ngành/chương trình với 6200 chỉ tiêu./.