Đề thi tham khảo ĐHQG Hà Nội có gì đặc biệt?

[VOV2] - Ngày 14/03, ĐHQG Hà Nội công bố đề tham khảo Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021. Theo đó, đề thi gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 18 câu hỏi dạng điền đáp án, được thực hiện trong vòng 195 phút.

VOV2

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT của ĐHQG Hà Nội sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá khoa học (tự nhiên-xã hội) và ứng dụng công nghệ theo hướng cá thể hóa.

Cụ thể, đề thi gồm 3 phần: Tư duy định lượng: 50 câu hỏi – 75 phút; Tư duy định tính: 50 câu hỏi – 60 phút; Khoa học: 50 câu hỏi – 60 phút. Tổng thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Khi làm bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, thí sinh phải thực hiện tuần tự từ phần 1 (định lượng) đến phần 2 (định tính) rồi sang phần 3 (khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo. Nếu đang làm bài ở phần 2, thí sinh không thể quay trở lại làm các câu hỏi của phần 1.

Các câu hỏi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với bốn đáp án A, B, C hoặc D và 18 câu hỏi điền đáp án. Trường hợp bài thi có thêm câu hỏi thử nghiệm thì số câu hỏi không vượt quá 155 câu.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D. Thí sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái vào ô tròn trống (○), máy tính sẽ tự động ghi nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (●). Trường hợp thí sinh muốn chọn lại câu trả lời thì đưa con trỏ chuột đến đáp án mới và nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban đầu (○).

Đối với các câu hỏi điền đáp án thì thí sinh nhập đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm hoặc phân số tối giản. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời thì được 0 điểm.

Năm nay, Trung tâm Khảo thí (ĐHQG Hà Nội) sẽ tổ chức nhiều đợt thi, từ tháng 5 đến 11. Thí sinh đăng ký trực tuyến đợt thi đầu tiên từ ngày 1/4 tại địa chỉ www.khaothi.vnu.edu.vn và được lựa chọn ngày thi, ca thi, đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân, được thay đổi thời gian thi trước 14 ngày. Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị tổ chức thi sẽ xác định quy mô phù hợp cho từng đợt thi, điểm thi.

Thí sinh tham khảo 100 câu hỏi (trong tổng số 150) đề thi tham khảo Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 của ĐHQG Hà Nội dưới đây: 

Thí sinh xem đầy đủ 150 câu hỏi đề thi tham khảo và mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 vào ĐHQG Hà Nội theo đường link dưới đây: 

http://vnu.edu.vn/upload/2021/03/27793/file/VNUCET%20DE%20THI%20THAM%20KHAO.pdf

http://vnu.edu.vn/upload/2021/03/27793/file/VNUCET%20PHIEU%20TRA%20LOI%20DE%20THI.pdf

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục