Nhằm hiện thực hóa chiến lược ứng dụng công nghệ trong giáo dục cũng như bắt kịp với xu hướng toàn cầu, Trường Đại học Thành Đô triển khai giảng dạy đại trà học phần “Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Ứng dụng” trong toàn bộ các chương trình đào tạo của Trường từ năm học 2024.

Học phần AI đại trà được thiết kế để cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về các nguyên tắc và ứng dụng của AI ở hiện tại và tương lai. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ AI phổ biến, giải quyết các vấn đề thế giới thực bằng AI và hiểu được những tác động đạo đức và xã hội của công nghệ này.

Những chủ đề chính sẽ được bao gồm trong chương trình giảng dạy bao gồm:

Nguyên tắc cơ bản về học máy (machine learning), học sâu (deep learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing – NLP).

Trải nghiệm thực tế một số ứng dụng của AI về thị giác máy tính (Computer vision) và NLP, đặc biệt trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tài chính và giao thông vận tải.

Kỹ năng thực hành trong việc phát triển và triển khai các giải pháp AI.

Những cân nhắc về đạo đức và trách nhiệm xã hội liên quan đến AI.

Học phần mới này được kỳ vọng sẽ trang bị cho người học các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công khi gia nhập lực lượng lao động trong tương lai. AI dự kiến sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều ngành nghề, và người học cần được đào tạo bài bản để tận dụng tốt nhất công nghệ này.

Hướng đến nhu cầu đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, nhà trường đang không ngừng cải tiến công tác quản trị, đào tạo và đặc biệt là đưa chuyển đổi số trở thành một trong những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Hiện nay, nhà trường thực hiện thay đổi trong chương trình đào tạo của sinh viên - hướng sinh viên đến ứng dụng AI trong từng lĩnh vực ngành nghề, đồng thời trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới công nghệ hiện nay.

Về nguồn lực giảng dạy, nhà trường cũng tập trung giới thiệu các công cụ hỗ trợ thông minh như Chat GPT, Chatbot, E-learning và bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bên cạnh việc ứng dụng trong đào tạo, những công cụ hỗ trợ thông minh sẽ được ứng dụng mạnh mẽ trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Từ những nỗ lực đó, Trường Đại học Thành Đô mong muốn đào tạo thế hệ sinh viên có được tư duy nền tảng, hệ thống về công nghệ AI và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào học tập, công việc và cuộc sống.