Những thông tin về tuyển sinh, về chương trình đào tạo, điều kiện học tập, cơ hội học bổng và những vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp sẽ được cung cấp, tư vấn chi tiết.

Chương trình Diễn đàn VOV2, phát sóng trực tiếp lúc 11h00 ngày 19/5/2023.