Ngày 16/10/2023, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ra Quyết định số 58/QĐ-HH-CLB về việc thành lập Câu lạc bộ Mạng lưới Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và Quyết định số 59/QĐ-HH-CLB cử GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là 1 trong 2 nhà khoa học Việt có 5 năm liên tiếp lọt top nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Trong danh sách “100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng” năm 2023, có 64 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam, trong đó 47 người là nhà khoa học Việt. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là 1 trong 7 người Việt Nam lọt top 10.000.

Thành viên của Câu lạc bộ Mạng lưới Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam là các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng, các tổ chức/doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động của CLB, các chuyên gia và các nhà khoa học để xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học.

CLB hướng tới nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong các cơ sở GDĐH, bao gồm các hoạt động như tuyển sinh, phát triển chương trình, giáo trình, cập nhật tài liệu chuyên môn, đổi mới phương pháp và công nghệ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau để phát huy tốt ảnh hưởng của các trường có lợi thế, hỗ trợ các trường còn khó khăn, góp phần hiệu quả nâng cao chất lượng GDĐH của Việt Nam.

Một trong những phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ là sẽ căn cứ và bám sát theo Chưong trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 với mục tiêu là “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng Khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm” và góp phần thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

CLB sẽ phối hợp với các cơ sở GDĐH, các trung tâm, các viện nghiên cứu triển khai phối hợp nghiên cứu và tổ chức các hội thảo khoa học về những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm chất lượng GDĐH.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến các hoạt động bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam hội nhập với các chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh tự chủ đại học.

Ban Chủ nhiệm lâm thời của Câu lạc bộ bao gồm Lãnh đạo của 12 cơ sở giáo dục đại học phía Bắc, miền Trung và phía Nam. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Theo kế hoạch, trong tháng 12, Câu lạc bộ sẽ tổ chức Lễ ra mắt và công bố kế hoạch hành động cho năm tới.