Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council (Việt Nam) hay còn gọi là Hội đồng Anh (Việt Nam).

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, ngày 1/1-31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.

Trong đó, giai đoạn từ 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Hội đồng Anh đã thực hiện liên kết tổ chức 343 đợt thi cho 34.789 thí sinh và cấp 31.871 chứng chỉ tiếng Anh Aptis; tổ chức 392 đợt thi IELTS trên giấy, cấp 33.196 chứng chỉ và 589 đợt thi IELTS trên máy tính, cấp 11.149 chứng chỉ.

Tổng cộng 76.216 chứng chỉ tiếng Anh bao gồm Aptis và IELTS đã được Hội đồng Anh cấp trong giai đoạn này.

Đến giai đoạn từ ngày 10/9 đến trước ngày Hội đồng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp 6.046 chứng chỉ Aptis (đến trước ngày 10/11) và 8.219 chứng chỉ IELTS (đến trước ngày 17/11) với tổng 14.265 chứng chỉ của cả hai loại.

Tổng cộng cả 2 giai đoạn từ 1/1/2022 đến ngày 10/11/2022 (với chứng chỉ Aptis) và ngày 17/11/2022 (với chứng chỉ IELTS), Hội đồng Anh đã cấp sai phép 90.481 chứng chỉ, trong đó có 52.564 chứng chỉ IELTS.

Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT chỉ rõ, giai đoạn 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Công ty TNHH British Council chưa được phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài theo quy định tại Điều 21 Nghị định 86/2018/NĐ-CP nhưng đã liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ Aptis, chứng chỉ IELTS trên máy tính, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Giai đoạn từ 10/9/2022 đến ngày 10/11 và ngày 17/11, khi chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Công ty TNHH British Council thực hiện liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ Aptis và chứng chỉ IELTS trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 21 Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ.

Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Hội đồng Anh rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra những sai phạm của Công ty TNHH Giáo dục IDP. Theo kết luận, trên 56 nghìn chứng chỉ IELTS được IDP cấp trong thời gian khi chưa được phép của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ngày 9/5, Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi, đúng quy định của pháp luật.