Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 659,667 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127,557 (chiếm tỷ lệ 19.34%).

Đáng chú ý có tới 1779 thí sinh đạt điểm 10; 3766 thí sinh đạt điểm 9,75 và có đến 5572 thí sinh đạt điểm 9,5.

Chuyên gia giáo dục, TS Lê Thống Nhất cho rằng, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay về cơ bản tương tự với phổ điểm năm ngoái. Tuy nhiên, phổ điểm một số môn thi đã có thay đổi đáng kể. Tiêu biểu là phổ điểm môn Lịch sử. Điều này chứng tỏ đã có sự thay đổi về phương pháp dạy – học môn Lịch sử cũng như cách ra đề thi.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, môn Lịch sử là môn duy nhất có điểm trung bình dưới 5 (cụ thể là 4,97 điểm). Đây cũng là kỳ thi mà môn Lịch sử có số lượng thí sinh có điểm liệt nhiều nhất, với 540 thí sinh có điểm thi <= 1 điểm (chiếm tỉ lệ 0.08%).

Bên cạnh đó, năm ngoái, môn Lịch sử cũng là môn thi có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất trong số các môn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Cụ thể số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331,429 (chiếm tỉ lệ 52.03%).