Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định vừa có văn bản chỉ đạo các phòng GD-ĐT và các trường THPT trong tỉnh về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm năm học 2023-2024.

Cụ thể, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết, hiện nay một số cơ sở giáo dục và giáo viên đang tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng với các văn bản hướng dẫn, quy định dẫn đến hoạt động dạy thêm, học thêm chưa thực sự hiệu quả, tạo dư luận không tốt đối với học sinh, phụ huynh và xã hội.

Do vậy, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý (Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp ký vào đơn).

Trong trường hợp các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động dạy thêm, học thêm thì phải thực hiện đúng quy định về thời gian, thời lượng và các yêu cầu chung khác.

Đặc biệt, không dạy thêm học thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, dạy tiếng Anh theo Đề án 1792 của UBND tỉnh.

Không được dạy quá 5 buổi/tuần đối với lớp 9, 12 và không quá 4 buổi/tuần đối với các khối lớp còn lại ở cấp trung học; không dạy quá 04 tiết/buổi; không tổ chức dạy thêm, học thêm vào ngày chủ nhật, ngày lễ và sau 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần.

Không tự ý cho giáo viên trong trường mượn hoặc thuê cơ sở vật chất, tài sản nhà trường để tổ chức dạy thêm, học thêm.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khoá khi chưa được sự cho phép (bằng văn bản) của Hiệu trưởng quản lý giáo viên đó.

Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cũng nhấn mạnh, hiệu trưởng các trường sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về dạy thêm, học thêm.