Hiểu một cách đơn giản Công nghệ thực phẩm là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm hoặc dược phẩm, hóa học...

Các bạn sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm khi ra trường có thể làm ở rất nhiều vị trí rất đa dạng như: nhân viên phụ trách kỹ thuật dây chuyền chế biến, bảo quản, kiểm định thực phẩm; nhân viên nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải thiện kỹ thuật chế biến thực phẩm trong các phòng Nghiên cứu-Phát triển sản phẩm; Nhân viên phụ trách kỹ thuật trong hệ thống phân phối và tiếp thị sản phẩm thực phẩm; Nhân viên tư vấn về quy định và luật thực phẩm; Chuyên viên kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm, trung tâm dinh dưỡng...