Chiều 4/8 tại Hà Nội, cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2023 được phát động. Đây là lần thứ 2 Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức cuộc thi này..

Cuộc thi là một phần hoạt động của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc,… các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay cho các đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên. Chủ động tuyên truyền, thông tin rộng rãi, kịp thời về giá trị đạo đức, nhân cách con người Việt Nam cho học sinh, sinh viên; những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.Phổ biến, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên kiến thức pháp luật và giá trị tích cực về tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết, Cuộc thi nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022- năm đầu tiên tổ chức cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên và các tầng lớp nhân dân khắp các vùng miền trong cả nước với hơn 20.000 tác phẩm tham dự .Ban tổ chức đã làm việc công tâm, nghiêm túc để chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục; học sinh, sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; các bậc phụ huynh học sinh, những người quan tâm tới Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi tập trung vào các nội dung: Những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc; Các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay.

Nội dung bài viết cũng tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, nét đẹp trong phong cách sống và rèn luyện ý chí theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao, tốt đẹp… Những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (chấp nhận các hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có); có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4; nếu đánh máy trình bày bằng cỡ chữ 14, font chữ Time NewRoman. Ngoài ra kèm theo thông tin về tác giả (Họ và tên, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại) ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi.

Theo quy định, tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành trung ương tổ chức tính từ ngày gửi đến Ban Tổ chức. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.