9 cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 được Sở GD-ĐT Hà Nội điểm tên gồm: Trường THPT Nguyễn Du-Mê Linh; Trường THPT Đại Việt; Trường THPT Tây Sơn; Trường THPT Tây Đô; Trường THPT Phùng Hưng; Trường THCS-THPT TH School-Đống Đa; Trường THPT Hoàng Diệu; Trường THPT Hồng Đức; Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long.

Trong thông báo số 2508 ngày 13/7, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu 9 cơ sở giáo dục này không được phép tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 khi chưa hoàn thiện các điều kiện tuyển sinh theo quy định. Trường hợp các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện tuyển sinh, các cơ sở giáo dục sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Danh sách 9 cơ sở giáo dục bị Sở GD-ĐT yêu cầu khắc phục các nội dung, điều kiện để tuyển sinh lớp 10 THPT:

Trước đó, tháng 4/2023, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra thông báo về việc 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023- 2024. Cụ thể, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có 14 đơn vị. Trường Trung cấp, Cao đẳng, Học viện có 8 đơn vị.

Thông báo đã nêu ra yêu cầu mà các trường cần hoàn thiện như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị; hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2023-2024 chưa có báo cáo giải trình về địa điểm hoạt động dạy và học; hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục; điều kiện cơ sở pháp lý về hợp đồng thuê mượn địa điểm hoạt động; cơ sở pháp lý về tổ chức dạy chương trình đào tạo hệ quốc tế; cơ sở pháp lý về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền...

Như vậy sau hơn 3 tháng yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thiện các điều kiện thì đến nay vẫn còn 9 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.