Điểm sàn được công bố cho từng ngành học theo các phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022; Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2022 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ Ielts và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ Ielts và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Thí sinh phải đạt tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển (không tính môn Tiếng Anh) từ 12,0 trở lên, đã qua sơ tuyển và thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm Ielts quy đổi.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM - Mã trường GSA: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Năm 2022, Trường ĐH Giao thông Vận tải tuyển sinh và đào tạo 31 ngành. Số chỉ tiêu tuyển sinh là 4.210 cho các chương trình tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và 1.470 chỉ tiêu cho các chương trình tại Phân hiệu tại TP.HCM.