Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 áp dụng nhiều quy định mới về cấp giấy phép khám chữa bệnh, đối tượng ưu tiên khám chữa bệnh từ xa,...

Người 75 tuổi được ưu tiên khi khám, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước đó quy định ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh so với quy định trước đó là người từ đủ 75 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Luật cũng bổ sung quy định ưu tiên ngân sách nhà nước khám, chữa bệnh cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Người bị các bệnh tâm thần, phong, truyền nhiễm nhóm A, nhóm B.

Giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm

Với người hành nghề y, luật mở rộng đối tượng hành nghề bằng việc thay đổi từ cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

Luật cũng thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề.

Quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề.

Quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo. Ngoại trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo.

Về chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, luật đã thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn.

Đồng thời luật cũng cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu bệnh để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

Theo tuoitre.vn