Chế độ cử tuyển cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

[VOV2] - Nghị định 141/2020 của Chính Phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021. So với các quy định trước đây, nghị định 141 có nhiều điểm mới.

Việt Anh

Mục đích của cử tuyển là đào tạo tại chỗ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo. 

Các đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển là: Người dân tộc thiểu số rất ít người; Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. 

Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - khách mời của chương trình Tư vấn chế độ chính sách VOV2 sẽ giải đáp các quy định liên quan đến chế độ cử tuyển cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Mời các bạn nghe tại đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục