Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất được Chính phủ ban hành và thực hiện từ năm 2020. Năm nay, với quy định tại Nghị định 12, các các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân tiếp tục được gia hạn nộp thuế. Tuy nhiên, so với quy định của những năm trước, Nghị định 12/2023 có loại trừ "tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài" không thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế với thực tế năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần khá thành công, không còn thuộc ngành khó khăn.

Bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế cho biết, Nghị định 12 được ban hành ngày 14/04/2023 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn gia hạn thời hạn nộp các khoản thuế và tiền thue đất theo Nghị định 12 là mức tối đa để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước trong năm.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng hình thức gửi trực tuyến hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc cũng có thể gửi qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mời quý vị nghe toàn bộ trao đổi về gia hạn thời hạn nộp thuế theo NĐ 12/2023 của phóng viên VOV2 với bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế tại đây: