Người lao động được thưởng Tết Giáp Thìn như thế nào?

Ngày 22/11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2024. Theo Thông báo này, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 29 tháng chạp (tức ngày 8/2/2024) đến hết ngày mùng 5 tháng giêng (tức ngày 14/2/2024). Trong đó có 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Pháp luật không có quy định cụ thể về định nghĩa thưởng tết hay lương tháng 13. Tuy nhiên, có thể trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa thuận về việc hưởng "lương tháng 13" hoặc cách tính toán thưởng tết dựa trên mức lương, vị trí việc làm, chức danh công việc, hiệu quả làm việc trong năm, tình hình kinh doanh của công ty…

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà doanh nghiệp thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở).

Như vậy, thưởng tết có thể được xem là một khoản thưởng không bắt buộc. Thay vào đó, tùy thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một năm mà quyết định có hay không có thưởng tết.

Thưởng tết có thể thưởng bằng tiền, hiện vật hoặc các hình thức khác nhưng thông thường thưởng tết ở Việt Nam là bằng tiền. Đây cũng được xem là nội dung trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp, thể hiện sự chia sẻ, động viên của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm đồng hành, cống hiến.

Người lao động làm thêm giờ vào dịp Tết hưởng lương ra sao?

Tại Điều 98, Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương làm thêm giờ cụ thể: Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Cách tính như sau:

- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm X Số giờ làm thêm.

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương SP của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương SP X Số SP làm thêm.

Ngoài ra, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Ngày hưởng lương của người lao động trùng dịp Tết trả như thế nào?

Căn cứ theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về kỳ hạn công ty trả lương cho người lao động như sau:

-Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

-Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc công ty có trách nhiệm trả lương trước tết hay sau Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Do đó, việc trả lương trước hay sau Tết sẽ do hai bên thỏa thuận và được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động.

Thông thường để khuyến khích cũng như có chính sách hỗ trợ người lao động mà công ty sẽ cho người lao động ứng lương trước hoặc trả lương trước tết cho người lao động./.