Theo Luật Người khuyết tật 2010, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Có 3 mức độ khuyết tật là khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng và khuyết tật nhẹ với 6 dạng tật là khuyết tật vận động, khuyết tật nghe nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật thần kinh tâm thần, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật khác.

Trong đó, người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật Người khuyết tật và người khuyết tật nặng là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng mà người khuyết tật sống tại cộng đồng được hưởng như sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng: hệ số 2,0 x 360.000đ (mức chuẩn trợ cấp xã hội) = 720.000đ/tháng;

- Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng: hệ số 2,5 x 360.000đ = 900.000đ/tháng;

- Người khuyết tật nặng: hệ số 1,5 x 360.000đ = 540.000đ/tháng;

- Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng: hệ số 2,0 x 360.000đ= 720.000đ/tháng.

Bên cạnh đó, Luật Người khuyết tật và Công văn số 210/BTXH-CSBTXH ngày 24/04/2017 về việc hướng dẫn chính sách đối với người khuyết tật của Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đi làm, có tiền lương, tiền công thì vẫn thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt;

Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa bằng các phương: Giảm tối thiểu 15% đối với máy bay; Giảm tối thiểu 25% đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định;

Người khuyết tật được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi trực tiếp sử dụng dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch tại các cơ sở văn hóa, thể thao như: Bảo tàng, di tích văn hóa - lịch sử, thư viện và triển lãm; Nhà hát, rạp chiếu phim; Các cơ sở thể thao khi diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao trong nước; Các cơ sở văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch khác. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé.

Để hiểu rõ hơn về chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật, mời quý vị và các bạn nghe toàn bộ phần tư vấn của bà Đinh Thị Thụy - Trưởng phòng Người khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: