Từ khóa tìm kiếm: trợ cấp xã hội

Mức trợ cấp người cao tuổi năm 2023 là bao nhiêu?

[VOV2] - Cho tôi hỏi người cao tuổi năm 2023 được hưởng mức trợ cấp là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của chị Hà (Lạng Sơn).

[VOV2] - Cho tôi hỏi người cao tuổi năm 2023 được hưởng mức trợ cấp là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của chị Hà (Lạng Sơn).

Đề xuất người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

[VOV2] - Nếu Luật BHXH sửa đổi được thông qua với đề xuất của Chính phủ, người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.

[VOV2] - Nếu Luật BHXH sửa đổi được thông qua với đề xuất của Chính phủ, người từ 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.