Quy định về khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến

[VOV2] - Hiện nay, vẫn còn nhiều đối tượng gặp vướng mắc trong việc thực hiện khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến. Nguyên nhân do đâu? Có phải do họ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn?

Hoa Thanh Huyền

Các trường hợp đã hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhưng vì lý do khách quan chưa được khen thưởng thì được xét khen thưởng và thực hiện theo các văn bản sau:

          * Về khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huân, Huy chương Chiến thắng thực hiện theo Sắc lệnh số 52/SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

          * Về khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến thực hiện theo quy định tại Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

          * Về quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo Công văn số 1196/BTĐKT-VII ngày 18/6/2014 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Và mới đây nhất là Công văn số 1275/BTĐKT -Vụ III ngày 07/6/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến.

          Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ 3 – Ban Thi đua khen thưởng Trung ương sẽ trao đổi để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách khen thưởng đối với từng trường hợp cụ thể:

Mời các bạn nghe âm thanh:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục