Trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nào, thì khi một tổ chức tín dụng được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng chi trả hoặc phá sản, làm như thế nào để người thừa kế biết được mình có nằm trong đối tượng được chi trả hay không thì:

Theo Khoản 3, Điều 26, Luật BHTG, BHTGVN sẽ thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia BHTG và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

Vì vậy, trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế cho rằng có khả năng mình thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm thì có thể trực tiếp đến tra cứu danh sách người được trả tiền bảo hiểm được niêm yết công khai tại địa điểm BHTGVN đã thông báo, hoặc liên hệ với BHTGVN để xác minh.

Trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi bị thất lạc thẻ tiết kiệm (hoặc chứng chỉ tiền gửi) thì để được nhận tiền bảo hiểm cần phải làm gì?

Theo Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm: “TCTD hướng dẫn việc xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm và các trường hợp rủi ro khác đối với tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, mô hình quản lý, đặc điểm, điều kiện kinh doanh của TCTD và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền”.

Theo quy định tại Mục 2, Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN, TCTD phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của TCTD và đăng tải lên trang thông tin điện tử (nếu có) của TCTD nội dung về xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

Như vậy, trường hợp người được BHTG bị thất lạc thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, người được BHTG cần thông báo cho TCTD và TCTD sẽ hướng dẫn xử lý theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì được giải quyết nhận tiền bảo hiểm như thế nào?

Tại điều 22, Bộ luật Dân sự (2015), quy định:

- Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần…

- Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Vậy trong trường hợp người được BHTG được xác nhận là mất năng lực hành vi dân sự thì tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người đại diện theo pháp luật xác lập. Khi đó, người nhận tiền bảo hiểm cần mang theo giấy tờ tùy thân, sổ tiền gửi của người được bảo hiểm và các giấy tờ khác chứng minh tính đại diện luật pháp cho người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.