Từ khóa tìm kiếm: Bảo hiểm tiền gửi

Chiến lược phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

[VOV2] - Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiền thì bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần có chiến lược phát triển như thế nào?

[VOV2] - Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiền thì bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần có chiến lược phát triển như thế nào?

Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền

[VOV2] - Luật Bảo hiểm tiền gửi đã thực hiện hơn 10 năm nay và đã bộc lộ một số điểm bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung. Phóng viên Đài TNVN đã trao đổi cùng luật sư Đinh Thị Chúc - Công ty Luật ALadin về vấn đề này.

[VOV2] - Luật Bảo hiểm tiền gửi đã thực hiện hơn 10 năm nay và đã bộc lộ một số điểm bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung. Phóng viên Đài TNVN đã trao đổi cùng luật sư Đinh Thị Chúc - Công ty Luật ALadin về vấn đề này.

Thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

[VOV2] - Luật sư Nguyễn Hữu Toại – Công ty Luật TNHH Hừng Đông cho biết các quy định của pháp luật về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

[VOV2] - Luật sư Nguyễn Hữu Toại – Công ty Luật TNHH Hừng Đông cho biết các quy định của pháp luật về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi với các loại hình bảo hiểm thương mại

[VOV2] - Luật BHTG được ban hành năm 2012 và thực hiện kể từ năm 2013, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BHTG tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

[VOV2] - Luật BHTG được ban hành năm 2012 và thực hiện kể từ năm 2013, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BHTG tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi dựa trên những yếu tố nào?

[VOV2] - Khi không may ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nơi khách hàng gửi tiền gặp rủi ro thì hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng là bao nhiêu?

[VOV2] - Khi không may ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nơi khách hàng gửi tiền gặp rủi ro thì hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng là bao nhiêu?

Thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi

[VOV2] - Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị giải thể hoặc phá sản thì BHTGVN chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền như thế nào?

[VOV2] - Trong trường hợp tổ chức tín dụng bị giải thể hoặc phá sản thì BHTGVN chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền như thế nào?

Nguồn lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

[VOV2] - Hơn 10 năm qua, Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BHTG tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển của Ngân hàng

[VOV2] - Hơn 10 năm qua, Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BHTG tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển của Ngân hàng

Gửi ngoại tệ có được bảo hiểm tiền gửi không?

[VOV2] - Dù thời điểm này, lãi suất huy động tiếp tục giảm nhưng tiền gửi của dân cư đổ vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Tâm lý của đại đa số người dân, gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng được xem là một kênh đầu tư an toàn, vì được pháp luật bảo hộ.

[VOV2] - Dù thời điểm này, lãi suất huy động tiếp tục giảm nhưng tiền gửi của dân cư đổ vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Tâm lý của đại đa số người dân, gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng được xem là một kênh đầu tư an toàn, vì được pháp luật bảo hộ.

Những tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi

[VOV2] - Tâm lý người khi gửi tiền vào Ngân hàng thường lo lắng: liệu số tiền của mình có được bảo đảm an toàn để sinh lời hay không?

[VOV2] - Tâm lý người khi gửi tiền vào Ngân hàng thường lo lắng: liệu số tiền của mình có được bảo đảm an toàn để sinh lời hay không?

Những đối tượng trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi?

[VOV2] - Những đối tượng trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào?

[VOV2] - Những đối tượng trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào?