Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu, bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) đối với Việt Nam và giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 155 và Khoản 8 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự về việc khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại đã bỏ trường hợp khởi tố theo Khoản 1 Điều 226 về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Trước đây, để khởi tố tội danh này, người bị hại hoặc đại diện người bị hại (người bị xâm phạm về sở hữu công nghiệp) phải có đơn yêu cầu thì cơ quan điều tra mới xem xét. Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm g Khoản 6 Điều 18.77 Hiệp định CPTPP cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà không cần yêu cầu của người bị hại. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải bỏ quy định dẫn chiếu đến hành vi này tại khoản 1 Điều 155 và Khoản 8 Điều 157 BLTTHS.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The light thì thực tế ở Việt Nam việc vi phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ rất nhiều mà chưa có cơ chế bảo vệ cụ thể, việc trao cho các cơ quan tố tụng quyền khởi tố điều tra vụ án không cần yêu cầu của người bị hại sẽ làm hiệu quả hơn hoạt động của các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh của chống các hành vi vi phạm, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam tại CPTPP.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 146. Trước đây, chỉ Công an phường, thị trấn, đồn công an mới tiếp nhận và xác minh tin báo tố giác tội phạm. Công an xã chỉ được tiếp nhận tin báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết mà không được xác minh. Hiện nay theo quy định tại khoản 3 điều 146 Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.” Như vậy, Công an xã được xác minh tin báo tố giác tội phạm. Điều này tăng thẩm quyền cho công an xã theo tinh thần “Bộ tinh, tỉnh gọn, huyện toàn diện và xã nắm chắc cơ sở” khi ở cấp xã đã có công an chính quy.

- Sửa đổi Khoản 1 các điều 148, 229, 247 về thời hạn điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm vì lý do bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh. Nói về nội dung này, luật sư Nguyễn Văn Hưng cho rằng hai năm qua, do dịch covid 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động xác minh tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Nhiều vùng thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến tình trạng không thể thực hiện các hoạt động tố tụng làm cho thời hạn giải quyết các vụ án kéo dài, hoặc vi phạm thủ tục tố tụng. Do dó, việc quy định lý do này là cần thiết và phù hợp để các cơ quan tố tụng chủ động hơn trong công tác.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe toàn bộ cuộc trao đổi của phóng viên với luật sư Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The light: