Vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở tối đa 25 năm

[VOV2] - Chính sách tín dụng cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tạo cơ hội cho nhiều người có cơ hội được “an cư lạc nghiệp”, giúp cho chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Trần Thu Trang

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ từ báo cáo của các địa phương, nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: Nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỉ đồng, bao gồm: Nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị khoảng 131.100 căn, tổng mức đầu tư khoảng 138.000 tỷ đồng; Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là 163.500 căn, tổng mức đầu tư khoảng 82.000 tỷ đồng.

Để giúp người có thu nhập thấp có đủ khả năng tài chính, Nhà nước đã có chính sách tín dụng cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Luật nhà ở, Nghị định số 100/2015, sửa  đổi bổ sung tại Nghị định số 49/2021. 

Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết: Theo số liệu tổng hợp báo cáo của các địa phương, giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu vay vốn đối với chương trình này khoảng 18.000 tỷ đồng, trong đó NHCSXH tự huy động 50%, Ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp 50% (9.000 tỷ đồng). Đến hết năm 2020, NSNN đã cấp 2.163 tỷ đồng (chỉ đạt khoảng 24% so với nhu cầu vốn vay). Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vay vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN cấp là 15.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, NHCSXH chỉ được bố trí 1.000 tỷ đồng (gần 7% so với nhu cầu) và dự kiến giải ngân hết trong năm 2021.

Theo quy định tại NĐ 100/2015 và sửa đổi, bổ sung tại NĐ 49/2021 thì thời hạn cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo nhà để ở do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Để được vay vốn ưu đãi, người vay cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Hiện nay, lãi suất cho vay của chương trình này là 4,8%/năm.

Mời quý vị và các bạn nghe tư vấn cụ thể về điều kiện, thủ tục vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới, cải tạo nhà để ở tại đây: 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục