Từ khóa tìm kiếm: nhà ở xã hội

8 nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội

[VOV2] - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức là những nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.