Khách mời tham gia chương trình:

PGS.TS Phan Lê Thu Hằng- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính-Bộ Y tế, Giám đốc dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở.

TS Trần Thị Mai Oanh- Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Hotline: 0243.826.5656 và 0243.826.5566