Chiều 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã có văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết và bày tỏ đồng tình với dự thảo.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế nhận thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, các cơ quan cần gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên Tuyên, các đơn vị sự nghiệp y tế giống như các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Do đó, tại các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, Bộ Y tế đề nghị cần sắp xếp theo hướng ổn định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân có khả năng tiếp cận nhanh nhất dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học sinh được tiếp cận nhanh nhất hoạt động giáo dục.

Ngành y tế căn cứ vào kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội để thấy rằng khi thành lập các trạm y tế không theo đơn vị hành chính mà theo quy mô dân số.

"Đối với các trung tâm y tế tuyến huyện khi sáp nhập, sắp xếp lại, Bộ Y tế đề nghị lấy tên gọi của đơn vị hành chính mới.

Tương tự như vậy với trạm y tế xã. Với cơ sở y tế của hai đơn vị khi nhập lại, sẽ lấy một cơ sở chính và cơ sở 2 để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được bình thường"- ông Tuyên nói.