Cụ thể, theo Nghị quyết này, mỗi cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng sẽ được thành phố hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng ở khu vực các quận và TP Thủ Đức; 550.000 đồng/người/tháng ở khu vực các huyện ngoại thành.

Ngoài ra các cộng tác viên còn được thành phố hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT nếu chưa có thẻ BHYT với mức hỗ trợ là 300.000 đồng/người/năm.

Từ nhiều năm qua, số lượng nhân viên y tế tại mỗi trạm y tế dao động từ 5 - 10 người, bình quân một trạm y tế phục vụ 30.000 dân (nhiều trạm y tế phục vụ dân số >100.000 dân). Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Y tế, các trạm y tế còn phụ trách quản lý 20 chương trình sức khỏe. Do đó, một nhân viên y tế phải đảm nhận nhiều chương trình mới đáp ứng được nhu cầu công việc dẫn đến không thể gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, không thể chuyển tải được những thông điệp truyền thông đến mỗi người dân để vận động mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cùng tham gia và chia sẽ trách nhiệm đối với sức khoẻ cộng đồng.

Thực tiễn ứng phó với đại dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng về vai trò và tầm quan trọng của lực lượng cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng. Điều quan trọng là rất cần có những chủ trương, chính sách phù hợp để duy trì, củng cố và nâng cao năng lực mạng lưới các cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng để họ thực sự là một lực lượng y tế tuy không chuyên nghiệp nhưng không thể thiếu được để triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng ứng phó với đại dịch đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề sức khoẻ cộng đồng luôn là những thách thức đối với hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dịch sốt xuất huyết Dengue, dịch tay chân miệng và các dịch bệnh mới nổi khác… Đồng thời, nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đã được ngành y tế thành phố xác định là nhóm hoạt động ưu tiên trong giai đoạn tới như: chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân...

Lực lượng y tế tuyến đầu triển khai các hoạt động ưu tiên này không ai khác chính là nhân viên y tế tại các trạm y tế phường, xã và một lực lượng không thể thiếu chính là các cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng.

Với việc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn, mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng chắc chắn sẽ sớm được hình thành và trở thành những cánh tay nối dài của các trạm y tế trong triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng đến từng hộ dân, từng người dân trên địa bàn.