Đó là nội dung Công văn số 1782/VPCP của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra diễn ra ngày 12/1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tuần tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã lần lượt công bố các quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, ngày 10/2, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 888/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, đôn đốc Thanh tra các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3.