Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, sau một thời gian gián đoạn cung ứng một số loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2023, ngày 8/1/2024, CDC Hà Nội đã được tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Cụ thể, số lượng vaccine CDC Hà Nội tiếp nhận như sau: 17.400 liều vaccine phối hợp bạch hầu – ho gà – uốn ván (DPT); 8.900 liều vaccine "5 trong 1" (SII); 10.400 liều vaccine sởi; 4.000 liều vaccin sởi – rubella (MR); 25.000 liều viêm gan B.

Sau khi tiếp nhận, CDC Hà Nội đã khẩn trương tiến hành các thủ tục phân bổ số vaccine nói trên cho 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố để tiêm chủng kịp thời.

Trước đó, ngày 2/1, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, ngay khi Bộ Tài chính và Bộ Y tế phê duyệt giá 10 loại vaccine sản xuất trong nước, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng 10 loại vaccine.

Cụ thể 1.550.000 liều vaccine phòng Lao (BCG), 1.000.000 liều vaccine viêm gan B, 4.980.000 liều vaccine bại liệt uống (OPV), 1.900.000 liều vaccine sởi, 1.700.000 liều vaccine sởi-rubella, 1.400.000 liều vaccine viêm não Nhật Bản, 1.531.000 liều vaccine phối hợp bạch hầu – ho gà – uốn ván (DPT), 1.472.240 liều vaccine uốn ván, 1.377.000 liều vaccine uốn ván – bạch hầu (Td).