Trong bối cảnh các nguồn viện trợ dành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ngày càng hạn chế, tiến tới chấm dứt hỗ trợ trong tương lai, thời gian qua, ngành y tế đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp mới, các mô hình phù hợp, đáp ứng với diễn biến mới của dịch. Một trong số đó là huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ phòng chống dịch thông qua việc triển khai thí điểm mô hình mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS hay còn được gọi là hợp đồng xã hội.

Hiện nay, đề án thí điểm hợp đồng xã hội đã và đang được triển khai tại 9 tỉnh/thành phố: Nghệ An, Đồng Nai, Tây Ninh, Điện Biên, Tiền Giang, Hải Phòng, Bình Dương, Cần Thơ và Kiên Giang.

Sau hai năm triển khai, mô hình thí điểm hợp đồng xã hội đã đạt được những kết quả như thế nào? Các bước tiếp theo để có thể duy trì, nhân rộng và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tiếp tục tham gia vào công tác phòng chống HIV/AIDS sẽ được triển khai ra sao?

Vấn đề được bàn luận trong "30 phút cùng VOV2" với sự tham gia của vị khách mời là Ths. Bs. Đỗ Hữu Thủy, Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.