Từ khóa tìm kiếm: khó khăn

Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ BHTN nhanh nhất?

[VOV2] - Đã có rất nhiều người lao động đã được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN, nhưng cũng còn không ít người chưa được hưởng chính sách. Vậy người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ BHTN nhanh nhất?

Làm gì khi doanh nghiệp không thể đi vào hoạt động?

[VOV2] - Dịch bệnh Covid-19 khiến không ít doanh nghiệp đã thành lập nhưng không thể đi vào hoạt động. Vậy chủ doanh nghiệp phải làm gì để không vi phạm quy định của luật?

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.