Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đây được thành lập từ toà nhà 7 tầng, tách biệt với các khu nhà thuộc khối điều trị bệnh thông thường. Các trường hợp COVID-19 có tình trạng bệnh nhẹ đến trung bình, hoặc có bệnh nền được bố trí điều trị tại các tầng lầu 4, 5 và 6. 2 tầng lầu gồm tầng 1 và tầng 3 được bố trí trở thành các khoa Hồi sức COVID-19 tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Từ ngày chính thức đi vào hoạt động (16/7), đến nay Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 đã tiếp nhận hơn 367 bệnh nhân/300 giường được giao. Về nhân sự, mỗi tầng lầu được bố trí khoảng 20 người gồm cả bác sĩ và điều dưỡng, tổng nhân sự 7 tầng lầu phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 khoảng 60 người.

BS.CKII Nguyễn Lan Anh – Phó Giám đốc BV TP Thủ Đức cho biết: Bệnh viện đang hoạt động theo mô hình “bệnh viện tách đôi” để điều trị bệnh COVID-19, song song với điều trị bệnh thông thường.

“Tại TP.HCM, mô hình “bệnh viện tách đôi” được BV Phạm Ngọc Thạch ứng dụng đầu tiên. Sau đó, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các bệnh viện trong đó có BV TP. Thủ Đức đều cảm thấy mô hình này là mô hình cần thiết, mà các bệnh viện cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay, để tự đáp ứng được lượng bệnh COVID-19 dương tính phát hiện ngay tại bệnh viện, cũng như hỗ trợ các bệnh viện khác. Do đó, bệnh viện đã chủ động đề nghị với Sở Y tế TP.HCM để xây dựng mô hình.

Hiện tại, bệnh viện đang thực hiện cả hai hoạt động trên song song không ảnh hưởng nhau. Nhiều bệnh nhân điều trị tại đây đã có những cải thiện về sức khỏe, 15-20 bệnh nhân sắp được xuất viện trở về nhà.

Đây là bệnh viện thứ 2 ở TP. HCM áp dụng hoạt động theo mô hình này.