Cụ thể, năm 2023, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.555.593 đơn vị máu, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện; tương đương trên 1,5% dân số hiến máu; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên 60%; tỷ lệ đơn vị máu có thể tích 350ml trở lên đạt 61%.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện thời gian vừa qua tiếp tục được thực hiện sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, quản lý, chăm sóc người hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai. Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động, các tăng, ni, phật tử, chức sắc tôn giáo ... tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng.

Đến nay, cả nước đã thành lập 4.530 câu lạc bộ với 153.170 thành viên tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Năm 2024, toàn quốc phấn đấu, tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện là 99%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại trên 60%; tỷ lệ dân số hiến máu tương đương là 1,6%.

Tuy nhiên, công tác vận động hiến máu tình nguyện hiện nay ở nước ta vẫn còn một số khó khăn, thách thức, như: công tác tuyên truyền, vận động còn bị gián đoạn do thiếu vật tư y tế (túi máu); nhân lực chuyên trách còn thiếu kinh nghiệm; chưa phối hợp nhịp nhàng trong xây dựng kế hoạch vận động và tiếp nhân máu…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị cần đánh giá đầy đủ thực trạng công tác hiến máu tình nguyện hiện nay; xác định rõ những khó khăn, bất cập, những thách thức trong công tác hiện máu tình nguyện hiện nay và trong giai đoạn tới, từ tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng hiến máu đến năng lực tiếp nhận, bảo quản, sản xuất, cung cấp, điều phối chế phẩm máu của ngành y tế; cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người hiến máu, tổ chức tham gia vận động hiến máu.

Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về chất lượng, tính hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác hiến máu tình nguyện trong giai đoạn tới với mục tiêu đáp ứng đủ máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh trong cả nước; dự phòng trong thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và điều phối cho các địa phương.