Các lỗi vi phạm bị xử lý gồm không báo cáo Sở Y tế trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên (2 cơ sở hành nghề dược); 4 cơ sở quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo (mỗi đơn vị bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo); cơ sở không đảm bảo một trong các điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2 sau khi đã công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2…

Trong số bị xử phạt, nhà thuốc Pharmacity 632 thuộc chi nhánh Công ty CP Pharmacity tại Hà Nội, số 52 Trần Bình, quận Cầu Giấy, bị xử phạt 30 triệu đồng do lỗi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh (cụ thể là siêu âm), địa chỉ tại thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, bị xử phạt 74 triệu đồng do người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Phòng khám cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng; đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Từ đầu tháng 8/2023 đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y dược với số tiền phạt gần 720 triệu đồng.