Theo đó, công văn nhấn mạnh: người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về ATTP. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhất là ngành y tế - giáo dục, phối hợp các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất trong giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định ATTP từ nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận thực phẩm, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, bếp ăn trường học, bếp ăn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn.

Đồng thời, phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định ATTP theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATTP, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với từng đối tượng (công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách ATTP, nhân viên nhà trường...), nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi không bảo đảm ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng...

Theo Bộ Y tế, việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục hiện nay rất phổ biến và đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau như: Tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn.

Thời gian qua, xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động và học sinh. Do đó, việc thanh kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trên cả nước cần thực hiện sát sao, minh bạch và phải khẩn trương tiến hành.