Từ khóa tìm kiếm: Cục trẻ em

Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

[VOV2] - Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, hãy có những hành động thiết thực, có thể là bằng sức lực của mình bằng những chương trình, những mối quan tâm riêng để chăm lo cho trẻ em ở các vùng miền khác nhau.

[VOV2] - Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, hãy có những hành động thiết thực, có thể là bằng sức lực của mình bằng những chương trình, những mối quan tâm riêng để chăm lo cho trẻ em ở các vùng miền khác nhau.

Ngăn chặn bóc lột và xâm hại trẻ em: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng

[VOV2] - Báo cáo hàng năm có khoảng 4.000 vụ trẻ em bị bạo hành thì cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em còn nhiều hơn do chưa được tố cáo và phát hiện.

[VOV2] - Báo cáo hàng năm có khoảng 4.000 vụ trẻ em bị bạo hành thì cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em còn nhiều hơn do chưa được tố cáo và phát hiện.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

[VOV2] - Đừng để xảy ra vụ việc khi nó quá phức tạp rồi, gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta mới giải quyết, mới can thiệp.

[VOV2] - Đừng để xảy ra vụ việc khi nó quá phức tạp rồi, gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta mới giải quyết, mới can thiệp.

Phổ cập bơi cho trẻ: Vì sao khó thực hiện?

[VOV2] - Những ngày qua, liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Mỗi lần như vậy, việc dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu phổ cập bơi lội cho trẻ em vẫn chưa đạt được hiệu qua như mong muốn.

[VOV2] - Những ngày qua, liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Mỗi lần như vậy, việc dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ lại được nhắc tới. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, mục tiêu phổ cập bơi lội cho trẻ em vẫn chưa đạt được hiệu qua như mong muốn.