Từ khóa tìm kiếm: ITE HCMC 2022

Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh cho du khách

[VOV2] - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 8-10/9, Trung tâm Thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch sẽ giới thiệu về Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh - Một sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái du lịch thông minh.

[VOV2] - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 8-10/9, Trung tâm Thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch sẽ giới thiệu về Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh - Một sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái du lịch thông minh.

Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh: Cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam

[VOV2] - Diễn ra từ 8-10/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh là cầu nối giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước với người mua cũng như du khách quốc tế.

[VOV2] - Diễn ra từ 8-10/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh là cầu nối giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước với người mua cũng như du khách quốc tế.

Hội chợ ITE Hồ Chí Minh - Bước đột phá trong thu hút du khách quốc tế

[VOV2] - Với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên” (Growing Forward Together), Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2022) sẽ chính thức trở lại từ ngày 8 -10/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

[VOV2] - Với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên” (Growing Forward Together), Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2022) sẽ chính thức trở lại từ ngày 8 -10/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh.