Từ khóa tìm kiếm: Làng VHDLCDTVN

Nước mắt bảo tồn

[VOV2] - Làng Văn hóa DLCDTVN, một công trình đồ sộ của Bộ VHTT&DL với nguồn đầu tư “khủng” từ ngân sách lên tới hàng nghìn tỷ đồng sau hơn 10 năm chính thức đi vào hoạt động đã cho thấy những bất cập của một “mô hình nghìn tỷ” lãng phí và không xứng tầm.

[VOV2] - Làng Văn hóa DLCDTVN, một công trình đồ sộ của Bộ VHTT&DL với nguồn đầu tư “khủng” từ ngân sách lên tới hàng nghìn tỷ đồng sau hơn 10 năm chính thức đi vào hoạt động đã cho thấy những bất cập của một “mô hình nghìn tỷ” lãng phí và không xứng tầm.

Nước mắt bảo tồn: Làng VHDLCDTVN - một mô hình khiên cưỡng (Bài 2)

[VOV2] - Làng VHDLCDTVN - một mô hình thể hiện sự manh mún, chắp vá, nửa vời. Một mô hình mà ở đó, ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc, ý nghĩa đại đoàn kết dân tộc chỉ mới dừng ở khẩu hiệu, hô hào...

[VOV2] - Làng VHDLCDTVN - một mô hình thể hiện sự manh mún, chắp vá, nửa vời. Một mô hình mà ở đó, ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc, ý nghĩa đại đoàn kết dân tộc chỉ mới dừng ở khẩu hiệu, hô hào...

Nước mắt bảo tồn: Giấc mộng “ngôi nhà chung” (Bài 1)

[VOV2] - Từ câu chuyện của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã cho thấy những góc khuất trong công tác bảo tồn với rất nhiều “khoảng trống”...

[VOV2] - Từ câu chuyện của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã cho thấy những góc khuất trong công tác bảo tồn với rất nhiều “khoảng trống”...